1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Hungaria Judaica
Szerkeszti/Editor: Komoróczy Géza

ISSN 0865-1345
MTA Judaisztikai Kutatóközpont - Osiris Kiadó

A még kapható kiadványokról érdeklődjék a titkarsag@hebraisztika.hu címen, vagy a 411-6749 telefonszámon.

For the publications in print please contact titkarsag@hebraisztika.hu or +36 (1) 411-6749.

Megjelent

Hungarica Judaica 1 1: GAZDA, ANIKÓ
Zsinagógák és zsidó községek Magyarországon. Térképek, rajzok, adatok • Synagogues and Jewish Communities in Hungary. Maps, Drawings, Data
Summary in English and Hebrew: “Synagogues and Jewish Communities in Hungary: Maps, Data, Architectural Drawings”
1991. 244 p., 69 maps, 122 synagogue layout plans, 90 other architectural drawings
ISBN 963-7450-11-4
* Letöltés/download.

NagyításNagyításNagyításNagyításNagyításNagyításNagyítás
   
Hungarica Judaica 2 2: HARASZTI, GYÖRGY
Magyar zsidó levéltári repertórium, I: Hazai levéltárak zsidó vonatkozású anyagának áttekintése a kiadott levéltári segédletek alapján • Directory of Archival Holdings Relating to the History of Jews in Hungary: Hungarian Archives
Summary in English: “Directory of Archival Holdings Relating to the History of Jews in Hungary: Hungarian Archives,” translated into English by Veronika Szabó
1993. 2 vols. 746 p.
ISBN 963-7450-76-9

NagyításNagyításNagyításNagyításNagyításNagyításNagyítás

NagyításNagyításNagyításNagyításNagyítás
   
Hungarica Judaica 3 3: SCHEIBER, SÁNDOR
Magyar zsidó folyóiratok és hírlapok bibliográfi ája, 1847–1992 • Bibliography of Hungarian Jewish Newspapers and Journals, 1847–1992
Edited by Livia Scheiberné Bernáth and Györgyi Barabás, appended by Györgyi Barabás
Introduction: Géza Komoróczy, “Magyar sajtó erdejében zsidó fák, facsoportok” • “Jewish Trees in the Forest of Hungarian Press”
1993. 417 p., photo illustrations
ISBN 963-7450-77-7

NagyításNagyításNagyításNagyításNagyítás
   
Hungarica Judaica 4 4: MÜLLER, INES
A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga: Otto Wagner fiatalkori főműve Budapesten • Th e Synagogue in Rumbach Sebestyén Street: Th e Opus Magnum
of the Young Otto Wagner in Budapest

Hungarian translation of Ines Müller, Die Otto Wagner-Synagoge in Budapest (Wien: Löcker Verlag, 1992)
Translation: András Zwickl; appendix: György Haraszti, “A Rumbach utcai zsinagóga és hívei” • “Th e Rumbach Synagogue and its Congregation” Löcker Verlag, Wien – MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 
1993. hardback, 119 p. 104 black and white photos, 4 colour photos
ISBN 963-7450-78-5

NagyításNagyításNagyításNagyításNagyításNagyításNagyítás
   
Hungarica Judaica 5 5: SZABOLCSI, LAJOS
Két emberöltő. Az Egyenlőség évtizedei (1881–1931). Emlékezések, dokumentumok • Two Generations. Th e Decades of Egyenlőség (1881–1931). Memoirs, Documents
Introduction: Miklós Szabolcsi
1993. 453 p., photo illustrations
ISBN 963-7450-84-X
* Letöltés/download.

NagyításNagyításNagyítás
   
Hungarica Judaica 6 6:Magyarországi zsidó hitközségek, 1944. április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezése nyomán. I. Rész: Adattár • Jewish Communities in Hungary, April, 1944. The Census of the Central Council of Hungarian Jews, on the Order of German Authorities. Part 1.: Evidence
Introduction: György Landeszman – József Schweitzer, “A magyar zsidóság a német megszállás és a deportáció kezdete közötti időszakban (1944. március 19–1944 május 15)” • “Hungarian Jews in the Period between the German Occupation and the Beginning of the Deportations (19 March, 1944–15 May, 1944)”
Appendix: Kinga Frojimovics, “A magyarországi izr. hitközségek szervezete, 1868–1950” •
“Territorial Structure of Jewish Communities Organization in Hungary According to the Official Lists of Districts, etc. 1868–1950
Summary in English: “Jewish Communities in Hungary, April 1944. Data from a Census Organized by the Central Council of Hungarian Jews on the Order of German
Authorities”
Chief editor: József Schweitzer, editor: Kinga Frojimovics
1994. 2 vols. 890 p.
ISBN 963-04-4023-7

NagyításNagyításNagyításNagyításNagyítás
   
Hungarica Judaica 7 7: FROJIMOVICS, KINGA – KOMORÓCZY, GÉZA – PUSZTAI [BÁNYAI], VIKTÓRIA –
STRBIK, ANDREA
A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem • Jewish Budapest. Monuments, Rites, History
Edited by Géza Komoróczy
1995. 2 vols. 794 p., 500 black and white photos, 56 pages with colour illustrations
2nd edition: 1995
ISBN 963-4750-96-3

in English:
FROJIMOVICS, KINGA – KOMORÓCZY, GÉZA – PUSZTAI [BÁNYAI], VIKTÓRIA – STRBIK, ANDREA
Jewish Budapest: Monuments, Rites, History
Edited by Géza Komoróczy
Budapest: Central European University Press, 1999. 597 p., 553 black and white photos, 69
colour illustrations
ISBN 963-9116-38-6 (Cloth)


Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás

Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 8 8: KATZ, JACOB
Kifelé a gettóból. A zsidó emancipáció évszázada, 1770–1870 • Out of the Ghetto.
The Century of Jewish Emancipation, 1770–1870
Hungarian translation of Jacob Katz, Out of the Ghetto. The Social Background of Jewish Emancipation, 1770–1870 (Cambridge, MA: Harvard UP, 1973)
Translation: Mária Pap
1995. 237 p.
ISBN 963-04-5261-8

NagyításNagyításNagyításNagyítás
   
Hungarica Judaica 9 9: CARMILLYWEINBERGER, MOSHE
A zsidóság története Erdélyben (1623–1944) • History of Jews in Transylvania (1623–1944)
1995. 390 p., 47 photos (“Gallery of Transylvanian Rabbis, 1–47), 3 maps
ISBN 963-508-001-8
* Letöltés/download.

NagyításNagyításNagyításNagyítás
   
Hungarica Judaica 10 10: STRBIK, ANDREA
Héber nyelvtanok Magyarországon. A Magyarországon kiadott, magyar szerzők által írt vagy magyar nyelvű héber nyelvtanok bibliográfi ája (1635–1995) • Hebrew Grammars in Hungary. Bibliography of Hebrew Grammars Printed in Hungary, Written by Hungarian Authors, or in Hungarian (1635–1995)
1999. 247 p.
ISBN 963-508-012-3

Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 11 11:KOLTAI, KORNÉLIA
Péchi Simon kiadatlan rabbinikus írásai: Az Atyák mondásai – Pirqé ávot fordítása (1620/21) • The Unpublished Rabbinical Works of Simon Péchi: His
Translation of the Sayings of the Fathers – Pirke Avot (1620/21)
Edited, based on the manuscript of Marosvásárhely (Târgu Mureş), commentary by Kornélia Koltai
1999. 171 p., with 26 p. Hebrew text
ISBN 963-508-082-4
* Letöltés/download.

Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 12 12: SHLOMO J. SPITZER
Die Rabbiner Ungarns, 1944. (Die orthodoxen Gemeinden) – Orthodox rabbik Magyarországon, 1944 • The Rabbis of Hungary, 1944 (The Orthodox Communities) 
In German. Translation: Chaja Bathia Markovitsch
With the collaboration of Moshe A. Z. Künstlicher
1999. 201 p.
ISBN 963-508-059-X
Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 13 13: SZABOLCSI, BENCE
Zsidó kultúra és zenetörténet. Tanulmányok • Jewish Culture and Music History. Studies
Edited by György Kroó, bibliography by Adrán Wilheim
Introduction by György Kroó and Miklós Szabolcsi
1999. 301 p.
ISBN 963-508-083-2

Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 14 14: KATZBURG, NATHANIEL
Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon • Chapters from Modern Jewish History in Hungary
(Osiris Könyvtár: Történelem)
MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó
1999. 244 p.
ISBN 963-379-702-0

Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 15 15: MOSKOVITS, CVI
Jesivák Magyarországon. Adalékok a zsidó hitközségek 1944. áprilisi összeírásának történeti értékeléséhez • Yeshivot in Hungary. Contribution to the Historical Analysis of the Conscription of Jewish Communities in April, 1944
1999. 55 old.
ISBN 963-508-088-3

Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 16 16: SPITZER, SHLOMO J. – KOMORÓCZY, GÉZA
Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig • Hebrew Sources Relating to the History of Hungary and
Hungarian Jewry in the Middle Ages (From the Beginnings until 1686)
Hebrew texts translated by Andrea Strbik, Yiddish and some Hebrew texts translated by Szonja Ráhel Komoróczy
Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó
2003. 977 p., 27 woodcuts, on the cover: illustrations from the Budapest manuscript of Sefer
Mordecai (1372/1373, OSzK Fol. Hebr. 1)
ISBN 963-508-381-5

Címlap és tartalomjegyzék (PDF)

.Hebrew Sources: Hebrew and English Resumé (PDF)
.A kútforrások c. könyv méltatása (Ezra Fleischer - Hebrew University Jerusalem)
.A kútforrások c. könyv méltatása (Menahem Schmelzer - Jewish Theological Seminary NY)

Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 17

17: BÁNYAI, VIKTÓRIA
Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780–1850 • Jewish Education in Hungary, 1780–1850
(Doktori mestermunkák / Hungaria Judaica)
Gondolat – MTA Judaisztikai Kutatócsoport
2005. 287 p.
ISBN 963-9567-41-8
* Letöltés.


Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás

   
Hungarica Judaica 18 18: DON, JEHUDA
A magyarországi zsidóság társadalom- és gazdaságtörténete a 19–20. században. Tanulmányok • Social and Economic History of the Jews of Hungary
in the 19–20th Centuries. Studies
Translated by Kinga Frojimovics, Márk Frojimovics, Rita Horváth and Júlia Ránki
MTA Judaisztikai Kutatóközpont – Élet és Irodalom
2006. 249 p.
ISBN 963-508-515-X

Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 19 19: FROJIMOVICS, KINGA
Neológ (kongresszusi) és status quo ante rabbik Magyarországon 1869-től napjainkig. Archontológia (Az anyahitközségek rendjében) • Conservative (Neológ) Rabbis in Hungary from 1869 to the Present. Archontology (According to the Communities)
Appendix: Judit Kónya, “A neológ (kongresszusi) rabbik irodalmi munkássága” •
“Bibliography of the Conservative (Neológ) Rabbis”
2008. 222 p., on the binding: miniature from the memorial book of the Chevra Kadisha of Jánosháza
ISBN 963-508-517-6

Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 20 20: BARABÁS, GYÖRGYI
Magyar zsidó levéltári repertórium, II: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társaságok alapszabályai, 1705–2005 • Directory of Archival Holdings Relating to
the History of Jews in Hungary, II: Statutes of Jewish Communities, Associations, Societies in Hungary, 1705–2005

2007. 856 p., on the binding: miniature from the memorial book of the Chevra Kadisha of Jánosháza
ISBN 963-508-516-8

Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 21 21: FROJIMOVICS, KINGA
Magyar zsidó levéltári repertórium, III: Magyarországi zsidó anyakönyvek, 1760- tól napjainkig (Hazai levéltárak és irattárak) • Directory of Archival Holdings Relating to the History of Jews in Hungary, III: Catalog of Jewish Vital Registers Kept in Hungarian Archives from 1760 on
Summary in English: “Catalog of Jewish Vital Registers Kept in Hungarian Archives, from 1760 on”

2007. 692 p., on the binding: miniature from the memorial book of the Chevra Kadisha of Jánosháza
ISBN 963-08-518-4

Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Hungarica Judaica 22 22: BÁNYAI, VIKTÓRIA
Ezekiel Landau prágai rabbi (1713–1793) döntvényeiből: Magyarországi adatok • From the Responsa of Ezekiel Landau (1713–1793), Rabbi of Prague: Data on
Hungary

With the help and contribution of Shlomo J. Spitzer
Summary in English: “From the Responsa of Ezekiel Landau (1713–1793), Rabbi of Prague: Data on Hungary. Summary”
(Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez, 18. század, 1. füzet • Hebrew Sources Relating to the History of Hungary and Hungarian Jewry, 18th Century, 1.)
2008. 156 p.
ISBN 978-963-87162-1-7

Nagyítás Nagyítás Nagyítás Nagyítás
   
Koltai Kornélia: Péchi Simon

KOLTAI, KORNÉLIA
Pécsi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (Gen. 5–Ex. 12) (1634) • An Unpublished Hungarian Bible Translation of Simon Péchi from 1634 (Gen. 5–Ex. 12)
Edited from the manuscript, commentary by Kornélia Koltai.
Summary in English: Kornélia Koltai, “An Unpublished Hungarian Bible Translation of Simon Péchi from 1634 (Gen. 5–Ex. 12). Edited from the Autograph and Commented” 2011. 287 p.
ISBN 978-963-87162-2-4

PÉCHI SIMON (1565/70-1640), Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egykori kancellárja, a szombatosság - a reformációnak a zsidósághoz közeledő antitrinitárius irányzata - központi alakja, irodalmi tevékenységének köszönhetően a 17. századi magyar irodalomtörténetnek is egyik meghatározó személyisége. Szépirodalmi értékkel bíró, főként a székely nyelvjárásra emlékeztető nyelvezetű munkáinak egy része máig kéziratban hever. Konstantinápolyban, szefárdi zsidók körében tanult meg héberül. A rabbinikus irodalom több művének magyarra fordításával lehetővé tette, hogy a székelység lakta vidékeken laikusok is megismerkedjenek a rabbinikus zsidóság tanításaival. A jelen kötet Péchi 1634-ből származó, kéziratban maradt, töredékes - Mózes I. és II. könyvének nagyobb részét felölelő - Biblia-fordítását adja közre, a fordítás hebraisztikai és magyar (erdélyi) nyelvtörténeti jelentőségét tárgyaló tanulmányok kíséretében.

   
Kormos Szilvia: A váci zsidó temetők

KORMOS, SZILVIA
A váci zsidó temetők • Jewish Cemeteries in Vác (Waitzen), Hungary
Edited by Viktória Bányai and Géza Komoróczy
Abstract in English: Szilvia Kormos, “Jewish Cemeteries in Vác (Waitzen), Hungary. Abstract”
2010. 552 p.
ISBN 978-963-87162-3-1

Vácon 1841-ben alakult meg a zsidó hitközség. Ma műemléknek számító zsinagógáját Alois Cacciari olasz építész tervei alapján építették (1864). Az 1868/69. évi zsidó kongresszus után a többség nem csatlakozott a szétváló irányzatokhoz (status quo), de kivált belőle egy orthodox hitközség. Temetőik épen fennmaradtak. Kormos Szilvia könyve közzéteszi és feldolgozza a két váci hitközség temetőinekvalamennyi sírkövét. Bevezetésül ismerteti a váci zsidóság történetét, és alapos leírást ad a temetőkről, elrendezésükről. A bonyolultabb szövegezésű feliratokat fordításban is közli. Bemutatja "a váci Gáon", Jesaja Silberstei a és a tudós zsidó kiadó és nyomdász, Katzburg Dávid - és családjuk - sírjait. Az adattár analitikus mutatója kulcs a hitközségegykori tagjainak életrajzához. Külön mutatók veszik számba a temetőkben nyugvó kohanitákat és lévitákat, a Holocaust mártírjait. A kötet Magyarországon a legelső teljes kiadása egy nagyobb település zsidó sírfeliratainak.

* Vissza / Back