1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Publications

http://elte.academia.edu/Zolt%C3%A1nNiederreiter

 

Publications (in English or French)

[forthcoming] "Cuneiform Tablets, Cylinder Seals, Stamp Seals and Scaraboids" One chapter of the Catalogue of the Egypt and Antiquity Collections of the Museum of Cultural History, University of Oslo

"The offering of Kadašman-Enlil II to Ninurta: Lapis lazuli bead IAA 1965–210, formerly kept
in the Sammlung Georg Hahn (Berlin)" Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2017/1, 26-28 no. 15.

"Les sources glyptiques de Tall Šēḫ Ḥamad” Syria 93 (2016) 389-395.

"An unpublished Neo-Assyrian cylinder seal (“Property of Adad-nasḫira, the eunuch of Bēl-tarṣi-ilumma”) kept in the Harvard Art Museums" Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2016/2, 81-82 no. 50.

"Cylinder Seals of Eleven Eunuchs (ša rēši Officials): A Study on Glyptics Dated to the Reign of Adad-nērārī III" State Archives of Assyria Bulletin 21 (2015) 117-156.

"The Eleventh Archaizing Clay Cone with a Particular Funerary Text" Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 109 (2015) 133-141.

"Fourteen Ur III texts belonging to the Bibliothèque de l’Arsenal and the Département des Monnaies, médailles et antiques" Akkadica 135 (2014) 73-106.

"Le rôle des insignes votifs et des insignes de pouvoir néo-assyriens (Un parallèle étonnant entre les deux catégories des masses d’armes)" In M. Dietrich - H. Neumann, Hrsg., Krieg und Frieden im Alten Vorderasien. 52e Rencontre Assyriologique Internationale. International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology. Münster, 17.-21. Juli 2006 (Alter Orient und Altes Testament 401) Münster 2014, 567-600.

"La « sainte offrande » de Nergal-ēreš à Aššur et Adad en 775. Une interprétation de l'inscription votive de la masse d'armes Ass 10274 (VA 5929)" Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 103 (2009) 91-110.

"Le rôle des symboles figurés attribués aux membres de la Cour de Sargon II (Des emblèmes créés par les lettrés du Palais au service de l'idéologie royale" Iraq 70 (2008) 51-86.

"L'insigne de pouvoir et le sceau du grand vizir Sîn-ah-usur (Les symboles personnels d'un haut-dignitaire de Sargon II)" Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 99 (2005) 57-76.

"Un parallèle étonnant entre la légende du Roi de Kutha et une inscription d'Assarhaddon" Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires (2004: no. 1) 6-8.

 

PhD thesis (2008) (in  French)

Les symboles néo-assyriens (L'interprétation du rôle des insignes de pouvoir et des figures emblématiques sur la base des sources textuelles, iconographiques et archéologiques)

 

Translation

Sir Aurél Stein: „Notes on Alexander's Crossing of the Tigris and the Battle of Arbela" The Geographical Journal 100/4 (1942) 155-164 - "Megjegyzések Nagy Sándor Tigrisen való átkeléséről és az arbélai ütközetről" Ókor VI (2007) 78-83.

 

Publications (in Hungarian)

 "Bölcs tudósok, a nagy istenek titkának őrzői. A tudósok és a tudományos szövegek szerepe a mezopotámiai mágiában" In Nagy Á. M., ed., Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. I. kötet: Egyiptom - Mezopotámia - Anatólia - Itália. Budapest 2013, 183-218. - társszerző: Bácskay András

"Nergal-éres, egy főméltóság "szent adománya(i)" i.e. 775-ben" [The Holy Offering(s) of the dignitary Nergal-ēreš in 775 BC]. In: Bács T. – Dezső T. – Niederreiter Z., eds.,100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján (Antiqua et Orientalia 1) Budapest 2011, 153-174.

"A skorpió szerepe a Szargonida-kori udvari világban. Egy pecsételő (BM 2002-5-15, 1) ábrázolásának értelmezése" [The Role of the Scorpion in the Court of the Sargonid Kings. The Interpretation of the BM 2002-5-15, 1 Stamp Seal]. Ókor IX:4 (2010) 3-12.

"Az újasszír jelvények és jelképek" [The Neo-Assyrian Symbols]. Ókortudományi Értesítő (2009) 18-28.

"A Szargonida-kori „csillagírás" szimbólumainak értelmezése (Az udvari költészet és művészet teremtette jelképek szerepe a királyi ideológia szolgálatában)" [The Interpretatian of the symbols of lumāšu in the Sargonid Age]. Ókor V:3-4 (2006) 71-77.

"A föníciai kereskedelem és művészet szerepe Kréta szigetén a IX-VII. században (Egy föníciai stílusú elefántcsont-faragvány az Ida-hegyi barlangszentélyből)" [The Role of the Phoenician Commerce and Arts during the Orientalizing period of Crete]. Antik Tanulmányok 50 (2006) 221-256.

"Egy újasszír fogadalmi és rangjelölő jelvény" [The Neo-Assyrian Dedicated Maces and the Badges of Rank]. Sic Itur ad Astra 15 (2004) 25-73.

"Egy újasszír rangjelölő jelvény azonosítása" [The Identification of a Neo-Assyrian Badge of Rank]. Ókortörténeti Értesítő 12 (2003) 5-13.

"Az oroszlánfejes buzogányok tipológiája (Észak-Szíria- és Lurisztán-csoport) [The Classification of the Lion-headed Maceheads (Luristan and North Syrian Groups)]". In Birtalan Ágnes - Yamaji Masanori, Eds. Orientalista Nap 2003. Budapest 2003, 100-111.

 

Edition

100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján - szerk. Bács T. – Dezső T. – Niederreiter Z. (Antiqua et Orientalia 1) Budapest 2011.