1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F | Tel.: +36 (1) 411-6749 | email: aht@btk.elte.hu
 Nyitólap Main page
 Hírek News
 General Information
 Assziriológia Assyriology
 Hebraisztika Jewish Studies
 HebraWiki Project
 Munkatársak Faculty&Staff
 Órák Courses
 Könyvtár Library
 Kiadványok Publications
 Cikkek Articles
 Irattár Archives
 Kutatás Ongoing research
 Hasznos linkek Links
 Volt hallgatók Alumni
 Szakdolgozatok Theses

Elkészült szakdolgozatok - Assziriológia szak
Theses written in Assyriology

Benczik Vera, Költői képalkotás a sumer irodalmi szövegekben: A holdciklusok mint szervezőelem a Nannához, a Holdistenhez írt himnuszokban (szakdolgozat, 2004)
Dezső Tamás, A Közel-Kelet vaskori sisakjai, I-II (bölcsészdoktori értekezés, 1991)
Dezső Tamás, A mezopotámiai katonai tábor régészeti adatok és írott források alapján (szakdolgozat, 1988)
Erdős Gábor Zoltán, Variációk egy témára: Asszíria Babylón-politikája III. Tukulti-apil-Ésarra, II. Sarru-kín és Szín-ahhé-eriba uralkodása alatt (745-681) (szakdolgozat, 2005)
Gaál Ernő, Alalah VII. társadalma és gazdasága (bölcsészdoktori értekezés, 1970)
Gaál Ernő, Az asszír befolyás alatt álló területek gazdasági helyzete (szakdolgozat, 1967)
Háklár Noémi, Akkád nyelvű "magán"-feliratok az i. e. első évezredből. Szövegkritikai és történeti elemzés. Asszíriai magánfeliratok (szakdolgozat, 1980)
Háklár Noémi, Felső-Mezopotámia és Kelet-Szíria a mezopotámiai birodalmak perifériáján az i. e. 1. évezredben (bölcsészdoktori értekezés, 1983)
Irsay-Nagy Balázs János, Az afroázsiai igerendszer problémái. Az afroázsiai igerendszer kutatástörténete a nyelvcsoportosítás és az összehasonlító nyelvészet keretében (szakdolgozat, 2005)
Kalla Gábor, Az óbabylóni Ur és lakónegyedei (szakdolgozat, 1984)
Kalla Gábor, Az örökségi okmányok és családi vagyonok az óbabylóni korban (bölcsészdoktori értekezés, 1992)
Komoróczy Géza, Folklór, mítosz, történelem a sumer irodalmi hagyományban (MTA kandidátusi értekezés, 1975)
Niederreiter Zoltán, A buzogány hatalmi szerepe és szimbolikus értéke Asszíriában a VIII. században (szakdolgozat, 2003)
Pálfi Zoltán, Az óasszír kereskedők területi együttműködése (szakdolgozat, 2003)
Vargyas Péter, Babilónia ártörténete az i. e. 1. évezredben. Az alapvető fogyasztási cikkek árai (MTA kandidátusi értekezés, 1985)
Vargyas Péter, V. Assurnirar szerződése Mati-ellel (szakdolgozat, 1975)
Vér Ádám, Mannaj, Média, Ellipi. Másodlagos államalakulatok az Újasszír Birodalom északkeleti peremén (szakdolgozat, 2005)
Zólyomi Gábor, Sumer nyelvtani tanulmányok (habilitációs irat, 2002)
Zólyomi Gábor, Voice and Topicalization in Sumerian (MTA kandidátusi értekezés, 1993)
Zólyomi Gábor, Kauzativ jelentésű sumer igék a babilóni grammatikai szövegekben (szakdolgozat, 1990)

[Vissza / Back]