Oktató: Szentgyörgyi Rudolf
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: A Biblia és a korai magyar irodalom – Középkori kódexek és más nyelvemlékek
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul:
_ _
Szemeszter: 2017/18 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: P 14-15:30
_ _
Óra helyszíne: F 212
_ _
Kurzuskód: BBN-BIB-631
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kurzuskód:
_ _
További kódok (ha van):
_ _
Kurzus leírása:  

Középkori magyar nyelvű szövegemlékeink (nyelvemlékeink) szinte kizárólag olyan szövegek, melyek egyben a középkor vallásosságának is figyelemre méltó forrásai, többségük közvetlen vagy közvetett kapcsolatban áll a keresztény vallásosság elsődleges szövegforrásával, a Bibliával. Az előadássorozat többek között feltárja legkorábbi szövegemlékeink bibliai hátterét, reflektál a középkor bibliaértelmezésére, vizsgálja legkorábbi fennmaradt bibliafordításunk és a huszitizmus kapcsolatát, rávilágít a bibliai szövegek liturgikus használatára, továbbá választ keres arra a kérdésre, hogy miért méltatlankodik a karthauzi Néma Barát. A kurzust ajánljuk a vallástörténet, a liturgia, a régi magyar irodalom és a magyar nyelvtörténet iránt érdeklődő hallgatóknak.

 

Az előadások tervezett témái:

1. Bevezetés: Biblia, liturgia, irodalom – a középkor értelmezésében; „meghallván és értvén az Szentírásnak magyarságát” – avagy: mire (voltak) jók a középkori magyar nyelvű bibliai szövegek?

2. Magyar nyelvű irodalom születik – egy sír szélén; A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés bibliai háttere

3. Lehet-e köze a Halotti beszédnek az Egyiptomból való kivonuláshoz? Egy nyelvünkben bujdosó bibliai hagyományról

4. A két legelső magyar vers és a görög bibliai hagyomány

5. „A Néma Barát megszólal” – és méltatlankodik. Középkori magyar bibliafordításaink története

6. Liturgikus szöveg? Bibliafordítás? Töprengések az első magyar zsoltároskönyv lapjai fölött

7. Az örök dilemma: „Huszita-e a huszita biblia?”

8. Ómagyar szövegolvasás: Dániel próféta könyve a Bécsi kódexben

9. Higany hullt Szodomára? – a bibliafordító esete az alkímiával; Középkori bibliafordításaink magyar nyelvéről

10. „Ett két kapitolom heán vagyon, (…) kinek értelme és magyarsága semmiképpen én elmémbe nem fér” – a Jordánszky-kódex világa

11. Párhuzamos kódexszövegek tanulságai: Judit könyve

12. „elmenvén meglátjátok az kisded szülöttet az jászolban” – a késő középkori bibliaértelmezés és a devotio moderna

A forrásokat és a kapcsolódó szakirodalmi tételeket az előadások keretében ismerik meg a hallgatók.

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 3
_ _