Oktató: Koltai Kornélia
_ _
Oktató 2 (ha van):
_ _
Oktató 3 (ha van):
_ _
Tanegység ált. címe: Arámi szövegolvasás
_ _
Kurzus címe:
_ _
Kurzus címe angolul: Aramaic text reading
_ _
Szemeszter: 2017/18 I. (őszi) félév
_ _
Szak: Hebraisztika
_ _
Óra időpontja: H 10-11:30
_ _
Óra helyszíne: F 232
_ _
Kurzuskód: BBN-HEB11-300
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-308.1
_ _
További kurzuskód: BMA-HEBD-333.1
_ _
További kódok (ha van): BBN-BIB-712
_ _
Kurzus leírása:  

A szeminárium célja:

A bibliai arámi szövegrészleteket közösen feldolgozó tanév után a jelen kurzus a Héber Biblia arámi fordításainak: a targumoknak az olvasásába vezet be, valamint (a félév végén) Ahiqar történetébe is betekintést nyújt.

Az óra célja tehát kettős: egyfelől a palesztinai zsidó arámi legfontosabb nyelvtani jellegzetességeit sajátítják el a hallgatók a targumok tanulmányozása révén (a bibliai arámi nyelv jelenségeivel összehasonlítva), és az ún. kanonizált (OnkelosJonatán), illetve az ún. nem-kanonizált targumok (Neofiti 1Pseudo-Jonatán) gondolatvilágával (interpretációs technikáival) ismerkednek meg. Másfelől a közel-keleti bölcsességirodalom kiemelkedő alakjának, Ahiqarnak a világába, és ezáltal az elefantinei papíruszok töredékes arámi szövegeibe nyerhetnek bepillantást (a bibliai Dániel történeteivel, valamint a bölcsességirodalom sajátosságaival összevetve).

A szövegcsoportoknak megfelelően a félév során a hallgatók gyakorlatot szereznek a babilóniai szupralineáris pontozással ellátott szövegek, valamint a pontozatlan szövegek olvasásában. 


A jegyszerzés feltételei:

Rendszeres részvétel és órai aktivitás (65%) ill. félév végi beszámoló (35 %).


Olvasandó szövegek:

Tóra-targumok: (ún. kanonikus)

Targum Onkelos:Genesis 3, 22; Exodus 20, 24                              

Próféták-targumok: (ún. kanonikus)

Targum Jonatán: Ámosz 3, 4

Tóra-targumok: (ún. nem-kanonikus)

Targum Neofiti 1: Genesis 3

Targum Pseudo-Jonatán: Genesis 22  

Ahiqar-történet: (szemelvény a narratívából)

Col. iii. Sachau, plate 42.

Col. iv. Sachau, plate 43, col. 1.

Col. v. Sachau, plate 43, col. 2.


Kötelező segédkönyvek, szövegkiadások:

Targumok:

Knudsen, Ebbe Egede, Intr., Gloss., A Targumic Aramaic Reader. Texts from Onkelos and Jonathan (Leiden: E. J. Brill, 1981), 35.4.Knu.1.

Sperber, A., The Bible in Aramaic Based on Old Manuscripts and Printed Texts I-IV (Leiden: E.J. Brill, 1959-1973), 35.4.Spe.1-14.

Clarke, E. G., et al., Targum Pseudo-Jonathan of the Pentateuch: Text and Concordance (New Jersey, 1984), 35.4.T.1.Cla.1.

Díez Macho A., Neophyti I: Targum Palestinense ms. De la Biblioteca VaticanaI. Textos y Estudios „Cardenal Cisneros” de Instituto „Arias Montano”, C.S.I.C. (Madrid-Barcelona, 1968-78), 35.4.1.Neo.1./I


Ahiqar-történet:

A. Cowley, ed. trans., notes, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C. (Oxford: Clarendon Press, 1923), pp. 212-220. Az általunk olvasandó rövid részlet: 213-214 (a narratívum végéig).


Nyelvtan:

Lambdin, Thomas O. - Huehnergard, John, An Introduction to the Aramaic of Targum (Cambridge, Mass: Harvard University, 2002)

Stevenson, Wm., B., Grammar of Palestinian Jewish Aramaic (2. kiadás, reprint, Oxford, 1983)


Szótár:

Jastrow, Marcus, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, I-II (reprint, New York: Pardes Publishing House, 1950)

Sokoloff, Michael, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period (Dictionaries of Talmud, Midrash and Targum, 2. Publications of the Comprehensive Aramaic Lexicon Project; Ramat-Gan - Baltimore - London: Bar-Ilan University Press - The Johns Hopkins University Press, 2000)


Kötelező szakirodalom:

Wigoder, G. - Cecil, R., Eds., Encyclopaedia Judaica, „Bible. Translations. Ancient Versions, Aramaic: the Targumim” szócikke (vol. 4. pp. 841-850)

Knudsen, Ebbe Egede, Intr., Gloss., A Targumic Aramaic Reader. Texts from Onkelos and Jonathan (Leiden: E. J. Brill, 1981), „Introduction”, pp. 1-17.

A. Cowley, ed. trans., notes, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C. (Oxford: Clarendon Press, 1923), „The Story of Ahikar”, pp. 204-211.

Wigoder, G. - Cecil, R., Eds., Encyclopaedia Judaica, Ahikar, book of” szócikke (vol. 1. pp. 542-543)


Ajánlott szakirodalom, szövegkiadások:

Targumok:

Aberbach, M. - Grossfeld, B., eds. Targum Onkelos to Genesis. A Critical Analysis Together With An English Translation of the Text (Based on A. Sperber's Edition) (New York - Denver: Ktav Publishing House - Center for Judaic Studies, University of Denver, 1982)

Bowker, J., The Targums and Rabbinic Literature. An Introduction to Jewish Interpretations of Scripture (Cambridge: Cambridge University Press, 1969)

Egeresi László Sándor, „Targum, Targumim”in: Theologiai Szemle 43 (2000/3), pp. 132--140.
http://www.refteologia.sk/elstt.pdf

Golomb, David M., A Grammar of Targum Neofiti (Harvard Semitic Monographs, 34; Chico, CA: Scholars Press, 1985)

Grelot, Pierre, Transl., Ed., What are the Targums? Selected Texts (Old Testament Studies, 7; Collegeville: The Liturgical Press, 1992), pp. 9-15.

Levine, E., The Aramaic Versions of the Bible. Contents and Context (Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 174; Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1988)

McNamara, Martin, „Interpretation of Scripture in the Targumim”, in:  Hauser, A. J. – Watson, D. F., A History of Biblical Interpretation, I: The Ancient Period (Grand Rapid, Michigan – Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2003), pp. 167-197.

A tanszéki könyvtárban további irodalom is elérhető, az alábbi jelzeteken:

http://hebraisztika.hu/site/searchresult?callnumber=35.4.

http://hebraisztika.hu/site/searchresult?callnumber=35.8.2.

 

Elefantinei papíruszok:

Porten, Bezalel - Greenfield, Jonas C., Eds. Transl., Jews of Elephantine and Arameans of Syene (Fifth Century B.C.E.). Fifty Aramaic Texts with Hebrew and English Translations (Jerusalem: The Hebrew University, 1976)

Porten, Bezalel, et al., The Elephantine Papyri in English Three Millenia of Cross-Cultural Continuity and Change (Documenta et monumenta orientis antiqui, 22; Leiden - New York - Köln: E.J. Brill 1996)

Niehr, Herbert, Aramäischer Ahiqar (Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit - Neue Folge (JSHRZ-NF), Bd. 2: Weisheitliche, magische und legendarische Erzählungen - Lieferung 2; München: Gütersloher Verlagshaus, 2007)

A tanszéki könyvtárban további irodalom is elérhető, az alábbi jelzeten:

http://hebraisztika.hu/site/searchresult?callnumber=44.3.

 

Kurzus leírása angolul:  
* *
_ _
Kreditpont? 2
_ _